Бєлов Володимир Сергійович

Резюме

Асистент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення (ТКСТБ), ВНТУ.

В 2006 році закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення" спеціалізація “Оргтехніка та зв'язок” та отримав диплом магістра.

З 2006 року працював на посадах інженера, асистента кафедри, викладача. 

Займався науковою роботою у статусі здобувача наукового ступеню.

В 2012 році поступив в аспірантуру на навчання за спеціальністю 05.11.08 - "Радіовимірювальні прилади".

В 2016 році закінчив аспірантуру Вінницького національного технічного університету по спеціальності 05.11.08 – "Радіовимірювальні прилади".

 

Lecturer of the Department of Telecomunication Systems and Television in VNTU.

In 2006 graduated from the Vinnytsia National Technical University by speciality "Radio communication, broadcasting and TV" and received a master's degree.

Since 2006 worked as an engineer, assistant, lecturer.

Was engaged in scientific work in the status of the applicant degrees.

In 2012 was entered on the postgraduate studies in specialty 05.11.08 - "Radiomeasuring devices".

In 2016 graduated from postgraduate studies in the Vinnytsia National Technical University on specialty 05.11.08 - "Radiomeasuring devices"

 

ORCID: 0000-0002-2253-0024

ResearcherID: C-8947-2015

SPIN-код (РИНЦ): 6725-4386

Google Академія

 

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №1

Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування,

Кафедра телекомунікаційних систем і телебачення, ауд. 1418,

e-mail: belov[+]vntu.edu.ua